top of page
WhatsApp Image 2023-04-10 at 11.20.46 AM.jpeg

החיוך של צשה

מסע פנימי דרך הסיפור האישי

הצטרפו למסעה  עוצר הנשימה
של צשה- ציפורה

"שנים שרציתי רק לשכוח או לא לדעת.

ולחיות ולהמשיך קדימה ולשמוח"

לאחר שהוריה מסרו אותה ביער כדי שתינצל ממוות בזמן השואה,

גדלה צשה בבית של זוג נוצרי בכפר, שכל תושביו ידעו שהיא יהודיה - ושתקו. 

היא חזרה לפולין רק בגיל שבעים- 64 שנים אחרי שעזבה אותה כילדה.

הצטרפו למסעה של צשה- ציפורה, המסופר בגוף ראשון ע"י ציפורה ראם ובתה עטרה קניגסברג-ראם שמספרות, משתפות, שואלות אותנו שאלות ובעיקר מנציחות ומחייכות..

מסע פנימי

 אפשרות לשיח על בחירה והעצמת הטוב ולתובנות לדרך

סיפור עדות

60 דקות של עדות ניצולת שואה ביחד עם הדור השני

פעילות לכל המשפחה

ציון יום השואה כחלק מבניית הזהות המשפחתית והערכים שלכם

לזכור ולא לשכוח

מיזם יחודי, המאפשר לכם לתמוך בהמשך העברת הסיפור מדור לדור

הצטרפו למסעה  עוצר הנשימה
של צשה- ציפורה

bottom of page